Produkter Tjenester Meny

Referanser

Skanska

Oppføring av gasspeiser og tanker. 72 leiligheter 
Sum anbud kr. 1 800 000,-
Byggherre: Skanska bolig
Arne Henry Sørra, tlf.:400 06 401
Byggeår :07-08
Byggtype: Boliger
Fylke: Oslo
Land: Norge

 

RVS

Oppføring av gasspeiser og tank
28 leiligheter
Byggherre: Aase byggadministrasjon AS
Byggeår: 06-07
Byggtype: Boliger
Fylke: Akershus
Land: Norge

 

Bøhmer Enreprenør AS

Oppføring av gasspeiser og tanker. 45 leiligheter
Byggherre: Bøhmer Entreprenør AS
Bjørn Ove Sunde, tlf.: 322 99 90
Byggeår: 06-07
Byggtype: Boliger
Fylke : Oslo
Land : Norge


Norsk Hydro

Servicekontrakt, varighet 13 år
Byggherre : Norsk Hydro
Kjell Kvikstad, tlf .: 22 538 100
Byggeår: 2001
Byggtype : Kontor- og Forretningsbygg
Fylke: Oslo 
Land: Norge

 

Norsk Hydro

Kjøling vk1 + 2
Sum Anbud kr.14 000 000,-
Byggherre: Norsk Hydro 
Per Larsen, tlf. : 22 538 100
Byggeår: 2000/2001
Byggtype : Kontor- og Forretningsbygg
Fylke: Oslo
Land: Norge

 

Norsk Hydro Boligavdeling

Servicekontrakt
Byggherre : Norsk Hydro
Grete Helmersen, tlf.: 22 538 100
Byggeår: Løpende
Byggtype: Kontor- og gorretningsbygg
Fylke: Oslo
Land: Norge

Sameiet Fredensborgveien 41b

Oppføring av boligbygg. 36 leiligheter
Sum anbud kr. 2 500 000,-
Byggherre: Scandiaconsult
Pål Gisle, tlf.: 22 518 000
Byggeår: 02-03
Byggtype: Boliger
Fylke: Oslo
Land: Norge

 

Studentsamskipnaden SIO

Rehabilitering av fyrhus
Berederanlegg 2000 Kw.
Sum Anbud kr. 6.100.000,-
Byggherre: SIO
Tore Lund tlf. 22 188 335
Byggeår : 2002
Byggtype : Undervisningsbygg
Fylke : Oslo
Land : Norge

 

Bekkelaget skole

Rehabilitering av varme- og sanitæranlegg
Sum Anbud kr.1 950 000,-
Byggherre: Scandiaconsult
Olav Rådstoga, tlf.: 22 518 000
Byggeår: 2001
Byggtype: Undervisningsbygg
Fylke : Oslo
Land : Norge

 

USBL Ulsrud borettslag

Rehabilitering av fyrhus
Sum Anbud kr. 2 000 000.-
Byggherre: Adamsen, tlf.: 922 04 676
Byggeår: 2000/2001
Byggtype: Boliger
Fylke: Oslo
Land: Norge

 

Studentsamskipnaden SIO

Rehabilitering av fyrhus
Berederanlegg 2000 Kw.
Sum Anbud kr. 6 100 000,-
Byggherre: SIO
Tore Lund tlf. 22 188 335
Byggeår: 2002
Byggtype : Undervisningsbygg
Fylke: Oslo
Land: Norge

 

Bekkelaget skole

Rehabilitering av varmeanlegg og sanitæranlegg
Sum Anbud kr.1 950 000,-
Byggherre: Scandiaconsult
Olav Rådstoga, tlf.: 22 518 000
Byggeår: 2001
Byggtype: Undervisningsbygg
Fylke: Oslo
Land: Norge

 

Spabo Eiendom

Servicekontrakt
Byggherre : Spabo Eiendom
Eivind Tøraasen, tlf.: 900 808 02
Byggeår : Løpende
Byggtype: Kontor- og forretningsbygg
Fylke: Oslo
Land: Norge